Truyen30h.Com

12 chòm sao || White or Black

Ma cà rồng

1125

Đang cập nhật

28-07-2022

12 chòm sao || White or Black

57 lượt thích / 1125 lượt đọc
"Người cũng hảo, Vampire cũng hảo, hai thứ đều thối nát như nhau." - ❆ - ❆ - ❆ - ❆ - ❆ - ❆ - ❆ - ❆ - ❆ - ❆ - Tác phẩm: 12 chòm sao || White or Black Tác giả: Ngỗng Bụng Pia (Ngỗng Ngu Ngơ) Tình trạng: Chưa hoàn thành Thể loại: Mạt thế, sinh tử văn, ma cà rồng, đam bách, ... Lưu ý: - Không so sánh các char trong truyện với các char khác. - Nếu trong truyện có cp mà các bạn không thích thì vui lòng clickback, xin hãy bình luận một cách văn minh và lịch sự. - Không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả.