Truyen30h.Com

- AllBachira - Tia Nắng Cuối

Fanfiction

36612

Đang cập nhật

06-09-2023

- AllBachira - Tia Nắng Cuối

3904 lượt thích / 36612 lượt đọc
Tia Nắng Cuối. Một chút tia nắng cuối cùng, nó gần cạn rồi. Cạn luôn rồi. ooc, toàn bộ đều do trí tưởng tượng hạn hẹp của tôi nghĩ ra vui lòng không đem đi. Tôi thiên vị Rinbachi lắm! Nếu muốn tôi viết cp nào thì cậu nên bình luận nhá! Lúc ấy tôi có thể sẽ viết, không ai nói là tôi viết Rinbachi là nhiều! Thì... Có lẽ đừng nên kêu tôi viết ngọt, nói thế thì tay tôi không thể tự chủ viết ngược (?) 31.12.2022