Truyen30h.Com

(Allisagi)Bảo vệ Bachira khỏi cô ta

Fanfiction

4715

Đang cập nhật

12-06-2024

(Allisagi)Bảo vệ Bachira khỏi cô ta

999 lượt thích / 4715 lượt đọc
Câu chuyện kể về Isagi xuyên đến thế giới Allbachira bảo vệ Bachira trước một người xuyên không chuyên đi câu dẫn nam chính. Một mặt thì bảo vệ Bachira,mặt khác thì là đang báo thù cho chị gái mình. "Dù Isagi có tiếp cận tớ vì mục đích gì thì tớ vẫn mãi yêu cậu"

5 chương mới nhất truyện (Allisagi)Bảo vệ Bachira khỏi cô ta