Truyen30h.Com

[ALLSAGI] Yoichi, my beloved

Truyện ngắn

29280

Hoàn thành

06-06-2023

[ALLSAGI] Yoichi, my beloved

2903 lượt thích / 29280 lượt đọc
🌱 Tổng hợp các đoản của Allsagi mình viết trên blog "Chảo nhỏ chứa đầy thịt tươi" 💖 Đây sẽ là cái tổng hợp duy nhất không có R21/R18, chỉ ăn đường ngọt đến nhũn cả tim. [Hàng tự đẻ tự ăn, xin vui lòng không reup chuyển ver, nghiêm cấm đục thuyền dưới mọi hình thức]

5 chương mới nhất truyện [ALLSAGI] Yoichi, my beloved