Truyen30h.Com

Apocalypse and Revive( Tận Thế và Phục Nguyên)

Huyền ảo

92

Đang cập nhật

28-01-2024

Apocalypse and Revive( Tận Thế và Phục Nguyên)

4 lượt thích / 92 lượt đọc
WARNING: Truyện có các yếu tố bạo lực, tình dục, máu me, giết chóc vui lòng cân nhắc trước khi đọc Một hành tinh tưởng chừng như đã chết nay lại được hồi sinh bởi một vị thần thú, ngài ban phát sự sống cho những nơi khô cằn, tạo ra hàng ngàn loài sinh vật khác nhau, cư dân hành tinh ấy tưởng chừng như đã được cứu sống nhưng không ngờ tình trạng của họ lại nằm dưới đáy chuỗi thức ăn, lựa chọn bây h chỉ có một, đột phá bản thân để sinh tồn hoặc chết dưới tay mẹ thiên nhiên...