Truyen30h.Com

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

Lãng mạn

5681

Đang cập nhật

27-06-2021

[BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ

564 lượt thích / 5681 lượt đọc
Một cửu vĩ hồ từ đâu tới, báo hại dân làng Hạ Sơn chuẩn bị vật tế. Kỳ lạ thay, vĩ hồ đại nhân này không ăn nàng, lại giữ nàng như báu vật. Bao nhiêu dân trong làng oán thầm, biết vậy khi trước gửi con gái mình đi, làm phu nhân vĩ hồ, ăn sung mặc sướng. Dù cho cửu vĩ hồ này là nữ a... ---------------------- Thể loại: BHTT, huyền bí, viễn tưởng,... Tiến độ: Đang tiến hành. Nhân vật chính: Tĩnh Anh, Cố Nhã Tịnh. Nhân vật phụ: ... Tác giả: Lưu Tinh Vũ (mị)

5 chương mới nhất truyện [BH] [Tự viết] Vật hiến tế của cửu vĩ hồ - Lưu Tinh Vũ