Truyen30h.Com

[BHTT][Edit][Hoàn] Núi của nàng, biển của nàng - Phù Hoa

Tiểu thuyết

1165301

Hoàn thành

16-11-2022

[BHTT][Edit][Hoàn] Núi của nàng, biển của nàng - Phù Hoa

100083 lượt thích / 1165301 lượt đọc
Tác giả: Phù Hoa. Editor: Fukahi. Tình trạng: Hoàn (79 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại + 1 chương extra) - Đang beta Cover: Lily Library (http://lilylib.com) "Hồ nước là hồ nước lặng, cá bơi nguyện ý vào hồ này chăng?" "Nguyện ý." (Du Dư x Trì Đường, vườn trường văn) Tags: Hoa quý vũ quý (tuổi thanh xuân), ưa thích không rời, chỉ yêu một người, trần đời ngăn cấm, là vườn trường văn.

Danh sách chương [BHTT][Edit][Hoàn] Núi của nàng, biển của nàng - Phù Hoa