Truyen30h.Com

[BHTT] [QT] Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang.

Truyện teen

89237

Hoàn thành

08-10-2022

[BHTT] [QT] Cứu Vớt Bạch Nguyệt Quang.

5075 lượt thích / 89237 lượt đọc
Tên truyện : Cứu vớt bạch nguyệt quang. Hán Việt : Chửng cứu bạch nguyệt quang. Tác giả : Dữu Vu Tử Duyệt. Tình trạng nguyên văn : Hoàn thành. Tổng cộng : 328 chương + 2 phiên ngoại. Thể loại : Nguyên sang, bách hợp, cổ đại, HE, tình cảm, tiên hiệp, tu chân, ngọt sủng, hệ thống, xuyên thư, thăng cấp đánh quái, chủ thụ, nhẹ nhàng. Nói thật tôi cứ tưởng bộ này chủ công cơ =)))