Truyen30h.Com

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of

Ngẫu nhiên

158619

Đang cập nhật

10-07-2024

[Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"

20234 lượt thích / 158619 lượt đọc
Chosha: Kimuneko •"Các cậu sẽ là con tốt thí mà tôi sẽ sử dụng để đi đến ngai vàng, thế nên hãy thể hiện tất cả các tài năng mà con tốt cần có" ||Truyện chỉ đăng trên W.a.t.t.p.a.d, không đăng ở bất cứ nơi khác ||

5 chương mới nhất truyện [Blue Lock/Allisagi ] Creator of "geniuses"