Truyen30h.Com

[Cake Team] Beta Shop (Đóng)

Phi tiểu thuyết

870

Đang cập nhật

28-08-2018

[Cake Team] Beta Shop (Đóng)

72 lượt thích / 870 lượt đọc
Lỗi chính tả là lỗi mà author thường xuyên mắc phải. Nếu cậu cảm thấy khó khăn trong việc tìm lỗi và sửa lại thì hãy tin tưởng vào beta-er của Cake Team. Không chỉ lỗi chính tả mà các lỗi nhỏ khác chúng tớ cũng "soi" được. Chúng tớ sẽ giúp "đứa con" của các cậu hoàn chỉnh hơn.