Truyen30h.Com

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Cổ đại

44220

Hoàn thành

10-03-2018

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

594 lượt thích / 44220 lượt đọc
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên... soạn thảo (1272 - 1697). Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 - 1992). Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993). Upload by: Pilikeyou www.dịu.vn (xn--du-08s.vn)

Danh sách chương Đại Việt Sử Ký Toàn Thư