Truyen30h.Com

[Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm Mafia

Hành động

944599

Hoàn thành

03-05-2018

[Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm Mafia

42930 lượt thích / 944599 lượt đọc
Tác giả: Thanh Tĩnh Nguồn: Cộng đồng QT + Raw Đam Mỹ Edit: Hoa Hồng Đào Desigh bìa: Katto Kitto Độ dài: phần đệm + 9 chương. Nhân vật chính: Từ Hiển Đông × Lang Tư Lạc. Hắc bang, giam cầm, cường cường, trùm mafia chiếm dục công, lão đại hết thời cường thụ, niên hạ công, ngược nhẹ, H, HE. [Lưu ý: không chuyển ver dưới mọi hình thức]

5 chương mới nhất truyện [Đam mỹ] Tù binh của Ông trùm Mafia