Truyen30h.Com

ĐẲNG CẤP XUYÊN KHÔNG, CHINH PHỤC CỐT TRUYỆN

Cổ đại

4997

Đang cập nhật

08-07-2024

ĐẲNG CẤP XUYÊN KHÔNG, CHINH PHỤC CỐT TRUYỆN

403 lượt thích / 4997 lượt đọc
ba phát xít đều chết cả thế mà chẳng những không chết mà còn được sống lại ở một thế giới khác. Sống lại rồi thật có nhiều điều muốn làm mà không thể làm được lúc trước cơ mà khoan đã? Thế giới này là cái gì vậy?