Truyen30h.Com

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thương

Hài hước

2135691

Hoàn thành

12-01-2024

[Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thương

157379 lượt thích / 2135691 lượt đọc
Tên gốc: 小聋子受决定摆烂任宠 Hán Việt: Tiểu lung tử thụ quyết định bãi lạn nhậm sủng Tác giả: Nghiêm Tụng Tụng @hoameei Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Song hướng yêu thầm , Cưới trước yêu sau , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Thiên chi kiêu tử , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử 🥇 , Ngược tra , 1v1 KHÔNG CHUYỂN VER ‼️ KHÔNG CHUYỂN VER‼️ KHÔNG CHUYỂN VER‼️ Điều quan trọng phải nhắc 3 lần, đừng ai hỏi xin chuyển ver vì mình sẽ không đồng ý

5 chương mới nhất truyện [Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thương

Danh sách chương [Edit/Hoàn] Bé thụ khiếm thính quyết định buông xuôi bỗng được yêu thương