Truyen30h.Com

[EDIT] [HOÀN] Thiếu gia thật vs Thiếu gia giả

Hài hước

1477870

Hoàn thành

30-09-2021

[EDIT] [HOÀN] Thiếu gia thật vs Thiếu gia giả

111982 lượt thích / 1477870 lượt đọc
Nguyên tác: 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷 Tên dịch: Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thật Tác giả: Đạo Thị Bình Thường - 道是平常 *** Độ dài: 88 chương + 2 PN Tiến độ raw: HOÀN Bắt đầu edit: 08/06/2021 Edit và beta hoàn: 30/07/2021 *** Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=4500966 --- Link CV: https://wikidth.com/truyen/xuyen-thanh-gia-thieu-gia-sau-ta-dua-my--X9t5FFS4CBO8Gq~6 *** Editor: @bihyuner Beta: @jinhua259 Truyện edit tự do và chưa xin per của tác giả. CẤM RE-UP!!!

Danh sách chương [EDIT] [HOÀN] Thiếu gia thật vs Thiếu gia giả