Truyen30h.Com

[Edit] Tập truyện về Giam Cầm

Truyện ngắn

19849

Đang cập nhật

05-10-2023

[Edit] Tập truyện về Giam Cầm

453 lượt thích / 19849 lượt đọc
Chỉ là những đoản về giam cầm đa số là 1v1 (không có giam cầm thì đọc H, không có H thì đọc chuyện cho vui 😉) Lưu ý : tập truyện vừa có đam, vừa có ngôn. Mình edit chỉ dựa vào bản covert, nên độ chính xác với bản gốc không cao