Truyen30h.Com

DÃ SỬ VIỆT | GIÓ LỘNG - hthanhvt

Cổ đại

1309

Đang cập nhật

15-01-2024

DÃ SỬ VIỆT | GIÓ LỘNG - hthanhvt

39 lượt thích / 1309 lượt đọc
Lý Chiêu Hoàng x Trần Thái Tông Dã sử Việt _______ Dự định là mình sẽ viết khoảng 3 chương/ 1 tuần. Các mốc thời gian chính trong truyện đều là những sự kiện có thật trong lịch sử, những mốc thời gian đó mình sẽ cố gắng ghi chú hoặc đính kèm tài liệu. Ngoài ra thì tuyến tình cảm và một số chi tiết nhỏ đều là trí tưởng tượng của mình. Vì tư liệu lịch sử được ghi chép lại thời Lý - Trần bị nhà Minh phá huỷ gần hết trong giai đoạn đặt ách đô hộ vào nước ta năm 1407-1427 và hiện tại thì Hoàng thành Thăng Long chỉ còn một số phế tích còn sót lại nên mình không tìm được quá nhiều thông tin về thời kỳ này. Chắc chắn sẽ có những thiếu sót, mong các bạn có thể góp ý để mình ngày càng hoàn thiện hơn.