Truyen30h.Com

Hetalia RusAme random drabbles

Ngẫu nhiên

44969

Hoàn thành

09-02-2024

Hetalia RusAme random drabbles

4423 lượt thích / 44969 lượt đọc
Vài ý tưởng lặt vặt về LuMi mà tôi nghĩ ra, nhưng không có thời gian để viết thành một fanfic hoàn chỉnh. Đọc kỹ cảnh báo ở trước mỗi chapter. Rất nhiều darkjoke, không dành cho tất cả mọi người. (Lịch update: Từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, ngày lễ sẽ có bonus)

5 chương mới nhất truyện Hetalia RusAme random drabbles

Danh sách chương Hetalia RusAme random drabbles