Truyen30h.Com

LÀM ĐẠI MA ĐẦU BIẾN TIỂU KHẢ ÁI [LICHAENG VER]

Lãng mạn

5492

Đang cập nhật

17-07-2024

LÀM ĐẠI MA ĐẦU BIẾN TIỂU KHẢ ÁI [LICHAENG VER]

407 lượt thích / 5492 lượt đọc
VĂN ÁN Sau khi sống lại, ta đem đại ma đầu nuôi thành tiểu khả ái... Lạp Lệ Sa thể chất đặc thù, tại Linh Hư Sơn sống một mình mấy năm, Thiên Khám ba mươi tám năm, nàng đột phá đại năng bước vào viên mãn cảnh, trở thành Tu Tiên giới ngàn vạn năm qua thiên tư cao nhất hạng người, cả thế gian đều vì khiếp sợ, sau lần đó liền thần bí biến mất, liền ngay cả Lạp gia gia chủ cũng tìm không được tung tích của nàng. Ba năm sau, nàng xuất hiện lần nữa, phía sau còn theo cái nhỏ gầy lôi thôi tiểu khả liên, cho tới tiểu khả liên thân phận, cũng chỉ có sống lại một đời Lạp Lệ Sa biết, người này chính là Tương lai đại ma đầu, nàng số mệnh an bài tiểu thê tử, Phác Thái Anh. 【 Làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái -- ngươi mới biết nàng sẽ có bao nhiêu mềm mại 】

5 chương mới nhất truyện LÀM ĐẠI MA ĐẦU BIẾN TIỂU KHẢ ÁI [LICHAENG VER]