Truyen30h.Com

[LongFic/Edit] VKook || Fallen Vampire

Ma cà rồng

311059

Hoàn thành

21-03-2020

[LongFic/Edit] VKook || Fallen Vampire

22724 lượt thích / 311059 lượt đọc
Author: SanNi1210 Editor: Cris2428 Fallen Vampire (Ma cà rồng sa ngã) Fic gốc: MA CÀ RỒNG SA NGÃ (The Guilty Vampire Boy) [JieMay] Couple gốc: JayMie (Jay và Mie) Couple edit: VKook - TaeKook (TaeHyung và JungKook) Tình trạng: Completed FIC EDIT ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA AUTHOR!!! #2 in Vampire 2017.03.02 Edit ở đây theo ý mình là chỉnh sửa nhé. Mình chỉnh sửa lại khác hẳn gần 40% bản gốc và author biết điều này.

5 chương mới nhất truyện [LongFic/Edit] VKook || Fallen Vampire

Danh sách chương [LongFic/Edit] VKook || Fallen Vampire