Truyen30h.Com

MẮT

Truyện ngắn

153

Hoàn thành

28-06-2018

MẮT

18 lượt thích / 153 lượt đọc
Người ta bảo "mắt" chính là cửa sổ tâm hồn của mỗi người..... hãy trân trọng nó. Truyện đầu tay, xin đừng ném đá. Không thích mời nhấn back.
Tags: linh

Danh sách chương MẮT