Truyen30h.Com

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)

Hành động

2877

Đang cập nhật

17-07-2024

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)

687 lượt thích / 2877 lượt đọc
Trong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới bên ngoài và thế giới bên trong cùng tồn tại, mọi thứ trước mặt bạn giống như một bức tường thời gian. Bóng tối dần bao trùm tất cả. Nhưng bạn phải hiểu, bằng hữu của ta, chúng ta không thể đối mặt với bóng tối bằng sự dịu dàng, mà phải dùng lửa. Phần tiếp manhua cho ai lười chờ truyện ra và muốn biết diễn biến tiếp. Bản edit lại novel Mệnh danh thuật của đêm.

Danh sách chương Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)