Truyen30h.Com

Năng lực thôi miên

Phi tiểu thuyết

183129

Đang cập nhật

06-05-2024

Năng lực thôi miên

1418 lượt thích / 183129 lượt đọc
Một học sinh lớp 12 thường xuyên bị bắt nạt bỗng nhiên có năng lực thôi miên và trả thù các bạn khác.