Truyen30h.Com

Nguyệt Quang Đoạn Trường [Xuyên không - Cảm hứng lịch sử]

Tiểu thuyết

614

Đang cập nhật

07-07-2024

Nguyệt Quang Đoạn Trường [Xuyên không - Cảm hứng lịch sử]

51 lượt thích / 614 lượt đọc
"Đêm nay trăng sáng quá, hay là mình yêu nhau đi..." 🛑Tác phẩm chỉ mượn nhân vật và bối cảnh lịch sử Việt Nam thời Hậu Lê, hoàn toàn không đánh đồng, không khẳng định bất kì việc làm của nhân vật nào là thật và không có yếu tố giúp tham khảo như tài liệu lịch sử. ❌Vui lòng không reup!

5 chương mới nhất truyện Nguyệt Quang Đoạn Trường [Xuyên không - Cảm hứng lịch sử]