Truyen30h.Com

not about love ♡ soojun - taegyu

Truyện teen

127723

Hoàn thành

14-06-2024

not about love ♡ soojun - taegyu

10801 lượt thích / 127723 lượt đọc
textfic kèm văn. warning: chẩu, đọc để giải trí và không dành cho thanh niên nghiêm túc, tục, teencode, smut. lowercase. "choi yeonjun thích một "play boi" vừa bỏ nghề, hắn ta đã có người yêu và có vẻ như hai người họ đang rất đậm sâu." couple chính: soojun couple phụ: taegyu tên fic như nào, nội dung như thế. 🥇tubatu: 12/05/2023 🥈tubatu: 09/06/2023; 08/07/2023 🥈taehyun: 09/06/2023 🥉taehyun: 05/07/2023 🥉momo: 08/07/2023 🥇huening kai: 23/07/2023 🥉soojun: 25/08/2023 🥈soojun: 26/08/2023 🥇soobin: 01/09/2023 🥈soobin: 03/09/2023 🥈taegyu: 07/11/2023 🥇yeonjun: 14/12/2023 🥇sana: 25/05/2024 CẤM NHẬN VỢ/CHỒNG, BẺ THUYỀN, SWITCH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!