Truyen30h.Com

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng

Tiểu thuyết

231099

Hoàn thành

18-01-2024

Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng

15812 lượt thích / 231099 lượt đọc
Tên truyện: Phật Tứ Diện Tác giả: Tô Nhị Lưỡng Editor: Gấu Gầy Một mặt quân tử khiêm nhường, hiền lành ấm áp; Một mặt đen tối điên cuồng, tham lam dâm đãng; Nghìn mặt điên phê công X Thanh tĩnh giữa nhân gian thụ.

Danh sách chương Phật Tứ Diện [Edit Đã Hoàn] - Tô Nhị Lưỡng