Truyen30h.Com

Phi Kiếm Vấn Đạo - Ngã cật tây hồng thị

Siêu nhiên

5580

Đang cập nhật

14-04-2019

Phi Kiếm Vấn Đạo - Ngã cật tây hồng thị

45 lượt thích / 5580 lượt đọc
Ở cái thế giới này, có Hồ Tiên, Hà Thần, Thủy Quái, Đại Yêu, cũng có người tu hành cầu trường sinh. Chúng tu hành giả, Khai pháp nhãn, có thể xem yêu ma quỷ quái. Luyện một thanh phi kiếm, có thể ngàn dặm giết địch. Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, càng có thể dò xét tứ phương. ... Tần phủ nhị công tử 'Tần Vân ', là một vị người tu hành...