Truyen30h.Com

Project W ( CREEPYPASTA ) Werewolf

Người sói

297

Đang cập nhật

04-08-2016

Project W ( CREEPYPASTA ) Werewolf

10 lượt thích / 297 lượt đọc
về một con người, à không, một sinh vật không phải là người cũng không hoàn toàn là sói... Một sinh vật cô đơn cho dù nó là gì, nó căm hận và ghét bỏ con người... vì đã giết chết gia đình... nguồn sống duy nhất của nó... "các người sẽ phải trả giá cho những gì các người đã làm, hỡi những con người ngu ngốc" đó là những gì nó đã nói... vì vậy hãy tránh xa nó ra, nó đã sớm không còn là một sinh vật vô hại rồi tránh xa và đừng xâm phạm vào lãnh địa của nó, Lowell the Werewolf

Danh sách chương Project W ( CREEPYPASTA ) Werewolf