Truyen30h.Com

(SASUSAKU) A Twist in Time

Siêu nhiên

35361

Hoàn thành

31-01-2024

(SASUSAKU) A Twist in Time

2510 lượt thích / 35361 lượt đọc
Câu truyện diễn ra khi sakura quay lại quá khứ nhằm thay đổi thực tại tàn khốc do Orrochimaru và Sasuke gây ra với làng lá sau đó ....... Đây là một bản dịch. Bản anh hiện đã hoàn thành