Truyen30h.Com

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

Cổ đại

148037

Hoàn thành

22-04-2020

Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

7108 lượt thích / 148037 lượt đọc
Lý triều Series #2 Một mối tình đáng lẽ không nên tồn tại. Hoàng đế cũng được, vương gia cũng được, loạn lạc cũng được, tranh đấu cũng được. Tới lui, cũng xong một kiếp người. Truyện kể về thời Thăng Long vừa được dựng xây, nhà Lý chấn hưng Đại Cồ Việt, nối tiếp những Ngày Hoa Lư Ngược Gió.

5 chương mới nhất truyện Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu