Truyen30h.Com

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

Cổ đại

233099

Hoàn thành

16-10-2016

Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu

12511 lượt thích / 233099 lượt đọc
Một cô sinh viên khoa Vật Lý vô tình lạc về Đại Việt cách nay hơn 470 năm, bắt gặp những xoay vần lịch sử thời loạn lạc mà trước nay chưa từng sách vở nào đề cập đến. Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. (Một dải núi ngang có thể dung thân muôn đời.)

5 chương mới nhất truyện Trái Tim Miền Ái Tử [Full, Xuyên không, Dã sử Việt] - Vivu