Truyen30h.Com

Wendy's On Top Of The (gei) World

Fanfiction

269

Đang cập nhật

08-07-2024

Wendy's On Top Of The (gei) World

27 lượt thích / 269 lượt đọc
Một góc riêng gồm các oneshot, truyện ngắn,... mình dịch (đôi lúc là dịch chui) về các mối quan hệ lãng mạng ( và buedue) của Wendy Son, và với ai thì như đã nói trên: cả thế giới (đúng hơn là 1/2 thế giới hoi). . . . Các oneshot, collection trong đây không liên quan tới nhau, nếu có thì mình sẽ note.